Brosa ürünleri Türkiye satışı

Brosa marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Brosa ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

YALNIZCA ORİJİNAL VE YENİ ÜRÜN SATIŞI YAPMAKTAYIZ

Özhat Brosa Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İlave döküman , Datasheets, Foto, Katalog

Brosa katalog

Brosa ürünler

D r u c k a u f n e h m e r T y p 0 3 0 1 ; 0 - 5 b a r

G e g e n s t e c k e r T y p P T 0 6 W - 1 0 - 6 S

Kuvvet Ölçüm pimi

Typ 0201 ; 0 ... 15 t Drawing#: 0201-41284-0 Measuring range: 0 ... 15 t Nominal load: 15 t Maximum load: 200 % Breaking load: 500% Material: r ostfrei/stainless Design/Type: S Length: 170 mm Outer diameter: 65 mm Accuracy: 1% Amplifier: DANGmicro-Strom Supply voltage: 9 ... 36 V DC Output signal: 4 ... 20 mA Connection: axial Male socket: M 12 x 1 Number of terminal / Wire: 4 Protection class: I P66/ IP67 Operating temperature: - 40 . .. +80°C Weight: 4 kg

T y p 0 2 0 1 ; 0 . . . 1 1 t D r a w i n g # : 0 2 0 1 - 1 - 0 6 9 4 - 1 M e a s u r i n g r a n g e : 0 . . . 1 1 t N o m i n a l l o a d : 1 1 t M a x i m u m l o a d : 1 5 0 % B r e a k i n g l o a d : 3 0 0 % M a t e r i a l : r o s t f r e i / s t a i n l e s s D e s i g n / T y p e : S L e n g t h : 1 9 9 m m O u t e r d i a m e t e r : 6 5 m m A c c u r a c y : 1 , 5 % A m p l i f i e r : D o d e s S u p p l y v o l t a g e : 9 . . . 3 6 V D C O u t p u t s i g n a l : 4 . . . 2 0 m A C o n n e c t i o n : r a d i a l M a l e s o c k e t : M 1 2 x 1 N u m b e r o f t e r m i n a l / W i r e : 4 P r o t e c t i o n c l a s s : I P 6 7 O p e r a t i n g t e m p e r a t u r e : - 4 0 . . . + 8 0 ° C W e i g h t : 5 k g

D r u c k a u f n e h m e r a b r a s i v e M e d i e n T y p 0 3 1 0 ; 0 . . . 2 0 b a r Z e i c h n u n g s n u m m e r : 0 1 2 0 - 0 0 1 - 5 M e s s b e r e i c h : 0 . . . 2 0 b a r N e n n l a s t : 2 0 b a r G r e n z l a s t : 2 5 0 % B r u c h l a s t : 4 0 0 % W e r k s t o f f : r o s t f r e i / s t a i n l e s s L ä n g e : 1 0 0 m m D u r c h m e s s e r - A u s s e n : 3 8 m m A n s c h l u s s g e w i n d e 1 : G 1 S c h l ü s s e l w e i t e : 3 6 m m G e n a u i g k e i t : 0 , 5 % V e r s t ä r k e r : D o d e s V e r s o r g u n g s s p a n n u n g : 9 . . . 3 6 V D C A u s g a n g s s i g n a l : 4 . . . 2 0 m A A n s c h l u s s : a x i a l S t e c k e r : L u m b e r g R S F 4 0 P o l z a h l / A d e r z a h l : 4 S c h u t z a r t : I P 6 6 / I P 6 7 B e t r i e b s t e m p e r a t u r : - 2 0 . . . + 8 0 ° C G e w i c h t : 0 , 4 k g

Pin Ölçme

diameter 140mm.

sensor

Serial:10060010 Range:0-20 bar 2=gnd 4-20ma 30-0vdc

(Druckaufnehmer abrasive Medientyp 0310; 0...25 bar Zeichnungsnummer: 0310-1-0095-1 Messbereich: 0...25 bar Nennlast: 25 bar Grenzlast: 300% Werkstoff: rostfrei / stainless Laenge: 86 mm Durchmesser - Aussen: 38 mm Anschlussgewinde 1: G 1 Schluesselweite: 36 mm Genauigkeit: 0.5 % Verstaerker: Dodes Versorgungsspannung: 9...36 V DC Ausgangssignal: 4...20 mA Anschluss: axial Laenge Kabelschwanz: 3 m Polzahl / Aderzahl: 4 Schutzart: IP67 / IP69 Betriebstemperatur: -20 ..+80°C)

algılayıcı

serial 07040705

(Kraftmessachse Messbereich: 0...20 t Nennlast: 20 t Grenzlast: 150% Bruchlast: 300 % Werkstoff: rostfrei / stainless Form/Typ: S Laenge: 220 mm Durchmesser - Aussen: 100 mm Genauigkeit: 1% Verstaerker: Dodes Versorgungsspannung: 9 ....36 V DC Ausgangsspannung: 4...20 mA Anschluss: axial Stecker: M 12 x 1 Polzahl / Aderzahl: 4 Schutzart: IP 67 Betriebstemperatur: -40 ...+80°C Schmieroelbohrung: G 1/ 4)

loadcell

Tension load cell

Angle sensor MEMS

Hubendschalter Typ 0910; mit 5m Kabel Angebot ZNr.: 0910-43142-0 Technische Daten ZNr.: 1022052TD0

Yük pabucu

0...300 kN Allg.Toleranzen / Tolerances DIN ISO 2768-1 m Brennschneiden / Oxygen cutting/ EN ISO 9013

sensor

0802-37235-0

 yük hücresi

0-200KN

1001226 Kraftmessdose Typ 0101; 0...50 kN Angebot ZNr.: 0101-1-0058-1 Technische Daten ZNr.: 1001226TD0 Ursprungsland: Deutschland

 kuvvet ölçme pimi

(1031220 Kraftmessachse Ex-d Typ 0203; 0...60 kN Ursprungsland: Deutschland)

Değiştirmek

Limit şalter tipi 0910, deniz suyuna dayanıklı

Hubendschalter Typ 0910, seewasserbeständig ZeichnungsNr.: 0910-42653-0 Ursprungsland: Deutschland