Stenflex ürünleri Türkiye satışı

Stenflex marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Stenflex ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

YALNIZCA ORİJİNAL VE YENİ ÜRÜN SATIŞI YAPMAKTAYIZ

Özhat Stenflex Markasının yetkili distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamızın internet sitesinde ve katalogta gösterilen tüm markaların yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Stenflex ürün serisi

İlave döküman , Datasheets, Foto, Katalog

Stenflex katalog

Stenflex ürünler

Gummi Flansche drehbar

stahldraht-Gu ni-KompensaEor Typ VS- 1 gem. Maßblagt VS-1/1-K14, VS-r/2-KL4 DN 1OO BL: 150 mrn 9lerkstoff Ba1g. . . . . . . . . , . : NBR Druckstufe BaIg... -...,..: PN 15 Werkstoff Flansch. . . . . . . . : 1.003S (S235JR) Loch.bild Flanactr. : vc-Norm Korrosionsschutz Flansch. : qalvanisch verzinkt

STENFLEX Gurmi-Kompensator T)4) A-1 gem. Maßblarb A-L/L-GL3, A-L/2-GL3 DN 150 BIJ | 150 rurl werkstoff BaIg. . . . . . . . . . . : EPDM Druckstufe BaLg....,..... ! PN 16 werkstoff Flansch. . . . . . . . : 1.0038 (S235.IR) Lochbild Flansch. : PN 15 Korrosionsschutz FIaIsch. : galvanisch verzinkt ** Farbkennzeichnung des Produktes: Orange r*

Gummi-Kompensator Typ GR-SAE gem. Maßblatt GRßSAE-1-C12, GR-SAE-2-C12 DN 50 BL:130mm Werkstoff Balg:NBR Druckstufe Balg:PN16

Glnnmi - Kompenaator Typ GR-SAE gem. Maßb1att GR-SAE/1-C12,GR-SAE/2-C12 DN 1OO BI,:130 nm WerksEoff Bal.g...... -.... :NBR Druckstufe BaIg.......... :PN 15 werkst.off Flansch. Aluminirxn Lochbild Flanach. SAE 3 000psi Korrosionsschutz Flansch. :urbehandelt

STENFLEX Guruni-Kompensator Typ A-1 gem. Maßbtatt A-r/L-ca2, A-1- / 2-ct-2 DN 125 BL. 150 nm Werkstoff Balg.: EPDM Druckstufe Balg.: PN 15 Werkseoff Flansch.: 1.0038 (S235JR) Lochbild Flansch.: PN 16 Korrosionsschutz Flanach. : galvanisch verzinkt

STENFLEX Gummi-Kompensator Typ A-1 gem. Maßblatt A-1/1-G13, A-1/2-G13 DN 80 BL: 150 mm Werkstoff Balg...........: NBR Druckstufe Balg..........: PN 16 Werkstoff Flansch........: 1.0038 (S235JR) Lochbild Flansch.........: PN 16 Korrosionsschutz Flansch.: galvanisch verzinkt

Kompansatör

DN 700

STENFLEX Stahldraht -Gununi -Kompensator Typ AS_1 gem. Maßblarr As-1-/L-cL2, As-L/2-CL2

STENFLEX Stahldraht-Gummi-Kompensator Typ AS-1 gem. Maßblatt AS-1/1-C14, AS-1/2-C14 DN 40 BL: 125 mm Werkstoff Balg...........: EPDM Druckstufe Balg..........: PN 16 Werkstoff Flansch........: 1.0038 (S235JR) Lochbild Flansch.........: PN 16 Korrosionsschutz Flansch.: galvanisch verzinkt ** Farbkennzeichnung des Produktes: Orange/ Blau **

Maßbfatt AS-1/1-C14, AS-I/2-CL4 DN 55 Bl,: 125 run werkstoff Ba19........ -..: EPDM Druckstufe Balg. .. . .. .. . .: PN 16 llerkstoff Ffansch. . . . . . . . i 1.0038 (5235TR) Loch.bild Flansch. : PN 16 Korrosionsschutz Flansch. : galvanisch velzinkt ** Farbkennzeichnung des Produktes: Orange/ Blau r*

(Stahldraht-Gummi-KOmpensator Typ AS-1 gem. Maßblatt AS-1/1-C14, AS-1/2-C14 DN80 BL:150 mm)

Dn 80 Epdm Pn16

Maßblatst AS- 1/1-C14, AS-l/2-C14 DN 100 BL: 150 run Werkstoff Ba1g.......... ': EPDM Druckstsufe BaIg.......... r PN 16 Werkstoff Flansch.. '.....: 1'0038 (S23s'fR) Locbbi.ld Flansch. : PN 16 Korrosionsscttutz Flansch' : galvanisch verzinkt ** Farbkennzeichnung des Produktes I Orange/ Blau **

(Stahldraht-Gummi-KOmpensator Typ AS-1 gem. Maßblatt AS-1/1-C14, AS-1/2-C14 DN100 BL:150 mm)

(Stahldraht-Gummi-KOmpensator Typ AS-1 gem. Maßblatt AS-1/1-C14, AS-1/2-C14 DN125 BL:150 mm)

Maßblatt As-1/1-c14, AS-1/2-C14 DN 125 BL: 150 nm werkstoff Balg. . . . . . . . . . . : EPDM Druckstufe Bal-g...... '...: PN 15 werkstoff Flansch. . . . . . . . : 1.0038 (s23siIR) Lochbild Flansch. : PN 15 Korroaionsschutz Flanach. : galvaniach verzinkt Farbkennzeichnung des Produktes: Orange,/ BIau

(Stahldraht-Gummi-KOmpensator Typ AS-1 gem. Maßblatt AS-1/1-C14, AS-1/2-C14 DN150 BL:150 mm)

rubber compensator

gem. Maßblatt: AS-1/1-D15, AS-1/2-D15 Typ: AS-1 Nennweite: DN 100 Werkstoff Balg: NBR Druckstufe Balg: PN 16 Werkstoff Flansch: 1.0038 (S235JR) Lochbild der Flansche: PN 16 Korrosionsschutz Flansch: galvanisch verzinkt Baulänge (BL): 150 mm

STENFITEX StahLdraht - curnmi -Kompenaator Typ AS-1

STENFLEX Stahldraht -Gunmi - Kompensator Typ AS-1

Stahldraht-Gummi-Kompensator Typ AS-1 gem. Massblatt AS-1/1-C12, AS-1/2-C12 DN 200; BL: 175 mm Werkstoff Balg: NBR Druckstufe Balg: PN 16 Werkstoff Flansch: 1.0038(S235JR) Lochbild Flansch: PN 16 Korrosionsschutz Flansch.: galvanisch verzinkt

STENFITEX Stahldraht -Gunmi -Kompensator Typ AS-1

JOINT-2, L = 275mm STENFLEX DN800 STENFLEX JOINT TYPE-2, L = 275 mm DN800 EPDM RUBBER TIE ROD'L (SYNTHETIC CORD FABRIC REINFORCED) Flange DIN 2501 PN10